Đăng ký tham gia Technology Infusion Grand Challenge

Thông tin đội tham dự

Thông tin của bạn trưởng nhóm

Thành viên nhóm #1

Thành viên nhóm #2

Thành viên nhóm #3

Thành viên nhóm #4

Thông tin của giáo viên phụ trách

Thông tin bổ sung (nếu có)
Chủ đề yêu thích của đội bạn *
(chỉ đính kèm tập tin .pdf hoặc .doc. Dung lượng tối đa 8MB)

Xác thực điện tử

 

Vui lòng xem nội dung bên dưới để tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo mật, điều khoản và điều kiện của cuộc thi.

Confidentiality

La Trobe University respects the privacy of your personal information. We collect personal information about you to process your application. If your personal information is not provided to us then we cannot process your registration. Details regarding collection, use, disclosure and access of personal information from this form are available at: www.latrobe.edu.au/privacy or by contacting ASK La Trobe, or telephoning on 1300 LA TROBE (1300 528 7623)

For further information, follow the links below:

How to get involved page for eligibility information:

View the Terms and Conditions.

If you have any inquiries please email us.